Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaPVAC II → Publikace
iduzel: 20682
idvazba: 25616
šablona: stranka
čas: 17.1.2019 14:07:41
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publikace

2015-2016

Články

1) Kubešová, A., Tejkalová, H., Syslová, K., Vondroušová, J., Tyls, F., Fujáková, M., Páleníček, T., Horáček, J., Kačer, P.: Biochemical, histopathological and morphological profiling of a rat model of early immune stimulation: relation to psychopatology, PLoS One (2015) 10(1): 1-16. DOI:10.1371/journal.pone.0115439.

2) Rudá-Kučerová, J., Amchová, P., Havlíčková, T., Jeřábek, P., Kačer, P. Syslová, K., Šulcová, A., Šustková-Fišerová, M.: Reward related neurotransmitter changes in a model of depression: An in vivo microdialysis study, The world journal of biological psychiatry: the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (2015) 16(7): 521-35.

3) Bunganič, B., Šťovíčková, L., Tatarkovič, M., Kocourková, L., Suchánek, Š., Frič P., Setnička, V., Zavoral, M.: Molekulárně spektroskopická analýza krevní plazmy – cesta k diagnostice karcinomu pankreatu?, Gastroenterologie a Hepatologie, (2015) 69 (6): 518–524, DOI: 10.14735/amgh2015518.

Patenty

1) Kysilka V., Mengler J., Havlovič K., Kačer P., Červený L., Platinum (IV) complex with increased antitumor efficacy" PCT/EP2014/068672, publikováno: 10.3.2016, WIPO WO/2016/034214)

 2) Loužilová T., Syslová K., Svoboda J., Mikoška M., Kačer P., Červený L., Maixner J., Pažout R., Rozpustný platnatý komplex s pyridinkarboxamidinovým ligandem a způsob jeho přípravy“, PV2014-916. Publikováno: 29.6.2016, VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

2016-2017

Články

4) Neprašová, M., Maixnerová, D., Novák, J., Reily, C., Julian, B.A., Boroň, J.,  Novotný, P.,  Suchánek, M., Tesař, V., Kačer, P.: Toward Noninvasive Diagnosis of IgA Nephropathy: A Pilot Urinary Metabolomic and Proteomic Study, Hindawi Publishing Corporation Disease Markers, Volume 2016, Article ID 3650909, http://dx.doi.org/10.1155/2016/3650909.

5) Kocourková, L., Ullrichová, P., Habartová, L., Čujová, S., Čerovský, V., Urbanová, M., Setnička, V.: Vibrational and electronic circular dichroism as powerful tools for the conformational analysis of cationic antimicrobial peptides, Monatshefte für Chemie (2016) 147 (8): 1439-1445, DOI: 10.1007/s00706-016-1807-6.

6) Righetti, L., Rubert, J., Galaverna, G., Folloni, S., Ranieri, R., Stránská-Zachariášová, M., Hajšlová, J., Dall´Asta, C.: Characterization and discrimination of ancient grains: A metabolomics approach, International Journal of Molecular Sciences (2016) 17: 1217-1230, DOI: 10.3390/ijms17081217.

7) Stránská-Zachariášová, M., Kaštánek, P., Džuman, Z., Rubert, J., Godula, M., Hajšlová, J.: Bioprospecting of microalgae: Proper extraction followed by high performance liquid chromatographic–high resolution mass spectrometric fingerprinting as key tools for successful metabolom characterization, Journal of chromatography B - analytical technologies in the biomedical and life sciences (2016) 1015–1016: 22–33, DOI:10.1016/j.jchromb.2016.01.050.

8) Jírů, M., Džuman, Z., Stránská, M., Hajšlová, J.: Metodika hmotnostně-spektrometrického screeningu nedeklarovaných syntetických inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5) a jejich analogů v herbálních doplňcích stravy, UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT Technická 3, 166 28 Praha – 6 Dejvice, 2016, ISBN 978-80-7080-981-5.

9) Schusterová, D., Suchanová, M., Tomaniová, M., Kocourek, V., Hajšlová, J.: Cílová analýza pesticidních látek a jejich metabolitů v rostlinných materiálech z ekologické produkce, UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT Technická 3, 166 28 Praha – 6 Dejvice, 2016, ISBN 978-80-7080-980-8.

10) Hajšlová, J., Hrbek, V., Rektorisová, M., Kocourek, V.: Stanovení charakteristických g-dipeptidů S-alk(en)ylcysteinsulfoxidů s kyselinou L-glutamovou a jejich redukovaných forem v česneku a cibuli, UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT Technická 3, 166 28 Praha – 6 Dejvice, 2016, ISBN 978-80-7080-976-1.

11) Pažout, R., Maixner J., Pecháček, J., Vilhanová, B., Kačer, P.: Synthesis and characterization of two new chiral Kemp’s acid derivatives: structures fixed by a peculiar system of N–H···O, C–H···O and C–H···N hydrogen bonds, Zeitschrift fur Kristallographie - Crystalline Materials (2016) 231 (9): 531-539, DOI: 10.1515/zkri-2016-1962.

12) Kocourková, L., Novotná, P., Čujová, S., Čerovský, V., Urbanová, M., Setnička, V.: Conformational study of melectin and antapin antimicrobial peptides in model membrane environments, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017) 170: 247–255.

13) Berthiller, F., Brera, C., Iha, M.H., Krska, R., Lattanzio, V.M.T., MacDonald, S., Malone R.J., Maragos, C., Solfrizzo, M., Stránská-Zachariášová, M., Stroka J., Tittlemier, S.A.: Developments in Mycotoxin Analysis: An Update for 2015-2016, World Mycotoxin Journal (2017) 10 (1): 5-29, DOI: 10.3920/WMJ2016.2138.

14) Hůrková, K.,  Rubert, J., Stránská-Zachariášová, M.,  Hajšlová, J.: Strategies to Document Adulteration of Food Supplement Based on Sea Buckthorn Oil: a Case Study,  Food Analytical Methods (2017) 10: 1317–1327, DOI 10.1007/s12161-016-0674-4.

15) Rubert, J., Righetti, L., Stránská-Zachariášová M., Džuman, Z., Chrpová, J., Dall’Asta, C., Hajšlová, J.: Untargeted metabolomics based on UHPLC-HRMS merged with chemometrics: A predictable tool for an early detection of mycotoxins, Food Chemistry (2017) 224: 423–431.

16) Urbancová, K., Lanková, D., Rossner, P., Rossnerová, A., Švecová, V., Tomaniová, M., Velemínský, M. Jr., Šrám, R. J., Hajšlová, J., Pulkrabová J.: Evaluation of 11 polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites in urine of Czech mothers and newborns, Science of the Total Environment (2017) 577: 212–219.

17) Stránská-Zachariášová, M., Kurniatanty, I., Gbelcová, H., Jírů, M., Rubert J., Nindhia T.G.T., D’Acunto, C.W., Sumarsono, S.H., Tan, M.I., Hajšlová, J., Ruml T.: Bioprospecting of Turbinaria macroalgae as a potential source of health protective compounds,  Chemistry & Biodiversity (2017) 14, e1600192 DOI: 10.1002/cbdv.201600192.

18) Kosek, V., Stránská, M., Fenclová, M., Ruml, T., Vítek, L., Hajšlová, J.: High resolution mass spectrometry based method applicable for a wide range of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A reduktase inhibitors in blood serum including intermediates and products of the cholesterol biosynthetic pathway, Journal of Chromatography A (2017) 1489: 86–94.

19) Vytejčková, S., Vápenka, L., Hradecký, J., Dobiáš, J., Hajšlová, J., Loriot, C., Vannini, L., Poustka, J.: Testing of polybutylene succinate based films for poultry meat packaging, Polymer Testing (2017) 60: 357-364.

20)  Riedlová, K., Nekardová, M., Kačer, P., Syslová, K., Vazdar, M., Jungwirth, P., Kudová, E., Cwiklik, L.: Distributions of therapeutically promising neurosteroids in cellular membranes, Chemistry and Physics of Lipids  (2017) 203: 78–86.

21) Matuška, O., Kindl, M., Kačer, P.: Asymmetric transfer hydrogenation of C=O and C=N bonds catalyzed by [Ru(η6arene) (diamine)] complexes: a multilateral study, Research Article in: Ravanchi, M. T., New Advances in Hydrogenation Processes - Fundamentals and Applications ISBN 978-953-51-2869-4l, 2017.

22) Kindl, M., Matuška, O., M., Kačer, P.: Organometallics; Exploration Tool for Surface Phenomena in Heterogeneous Catalysis, Research Article in: Ravanchi, M. T., New Advances in Hydrogenation Processes - Fundamentals and Applications ISBN 978-953-51-2869-4l, 2017.

23) Socas-Rodríguez, B., Lanková, D., Urbancová, K., Krtková, V. Hernández-Borges, J., Rodríguez-Delgado, M. A., Pulkrabová, J., Hajšlová, J.: Multiclass analytical method for the determination of natural/synthetic steroid hormones, phytoestrogens, and mycoestrogens in milk and yogurt, Analytical and Bioanalytical Chemistry (2017) 409: 4467-4477.

24) Stupák, M., Kocourek, V., Kolouchová, I., Hajšlová, J.: Rapid approach for the determination of alcoholic strength and overall quality check of various spirit drinks and wines using GC-MS, Food Control (2017) 80: 307-313.

25) Fagan, P., Kocourková, L., Tatarkovič, M., Králík, F., Kuchař, M., Setnička, V., Bouř, P.: Cocaine Hydrochloride Structure in Solution Revealed by Three Chiroptical Methods, ChemPhysChem (2017) 18(16): 2258-2265, doi: 10.1002/cphc.201700452.

26) Fagan P., Králík F., Kuchař M., Setnička V.: Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami, Czech Chem. Soc. Symp. Ser., 2017, 15(2), pp. 64-67, ISSN 2336-7202 (print), ISSN 2336-7210 (on-line).

27) Fagan P., Králík F., Kuchař M., Bouř P., Setnička V.: Chiroptická spektroskopie v identifikaci a strukturní analýze heroinu a kokainu, recenzovaný Sborník sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování (Straus J., Bruna E., Eds.), Praha, 9. 3. 2017, p. 36-49, ISBN 978-80-7408-153-8.

28) Kozánková J., Králík F., Kuchař M., Setnička V.: Možnosti identifikace padělků přípravku Viagra®, recenzovaný Sborník sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování (Straus J., Bruna E., Eds.), Praha, 9. 3. 2017, p. 126-139, ISBN 978-80-7408-153-8.

29) Spálovská D., Králík F., Kuchař M., Setnička V.: Studium nových syntetických drog v roztoku metodami vibrační spektroskopie, recenzovaný Sborník sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování (Straus J., Bruna E., Eds.), Praha, 9. 3. 2017, p. 300-310, ISBN 978-80-7408-153-8.

30) Králík F., Jurásek B., Kuchař M., Setnička V.: Využití metod chiroptické spektroskopie pro studium psychoaktivních látek, recenzovaný Sborník sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování (Straus J., Bruna E., Eds.), Praha, 9. 3. 2017, p. 140-150, ISBN 978-80-7408-153-8.

31) Zajíčková L., Králík F., Kuchař M., Setnička V.: Vibračně spektroskopická analýza přípravků obsahujících anabolické steroidy, recenzovaný Sborník sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování (Straus J., Bruna E., Eds.), Praha, 9. 3. 2017, p. 408-419, ISBN 978-80-7408-153-8.

Aktualizováno: 24.8.2017 09:56, Autor: Jan Poustka

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi